Online resize LVM logical volumes with ext4 filesystem

Wanneer er tijdens de installatie van de OS is gekozen voor LVM partities is het achteraf nog mogelijk om de schijfruimte uit te breiden. Dit kan bijvoorbeeld met een extra harddisk dat wordt toegevoegd. In deze handleiding zal worden uitgelegd hoe een bestaand EXT4 filesystem online kan worden uitgebreid door een extra harddisk toe te voegen.

De nieuwe harddisk in onderstaande voorbeeld wordt aangeduid als /dev/sdb, zorg dat je de juiste harddisk pakt anders ben je ineens veel data kwijt 😉

We beginnen met het maken van een partitie op de nieuwe harddisk, in het voorbeeld wordt de volledige harddisk gebruikt door één grote partitie erop te maken.

disk /dev/sdb
n (create new partition, select start and end cylinders, all free space is selected by default)
e (create extendit partition)
w (save partition table and exit)

 
Als de partitie is aangemaakt, moet er een filesystem op worden gezet. Het is belangrijk om hetzelfde filesystem te kiezen als waar straks de extra harddisk aan wordt gekoppeld. In dit geval kies ik ervoor om EXT4 te gebruiken.

mkfs.ext4 /dev/sdb

 
Nu gaan we van de extra schijf een Physical Volume maken zodat LVM ermee kan werken.

pvcreate /dev/sdb

 
Nu de extra harddisk gereed is voor gebruik, moeten we eerst de Volume Group uitbreiden met de extra harddisk.

vgextend Vg01 /dev/sdb

 
Als de Volume Group is uitgebreid met de extra harddisk, kan er extra ruimte worden toegekend aan de onderliggende Logical Volumes. De extra harddisk die ik heb gekoppeld was 500GB groot, in het voorbeeld ga ik mijn / partitie, home partitie en data partitie uitbreiden.

lvextend -L +50G /dev/mapper/Vg01-Root
lvextend -L +100G /dev/mapper/Vg01-Home
lvextend -L +300G /dev/mapper/Vg01-Data

 
Nu moet er alleen nog per Logical Volume die je wilt uitbreiden het resize2fs commando worden gegeven en je zal zien dat de beschikbare ruimte op de partities wordt vergroot.

resize2fs /dev/mapper/Vg01-Root
resize2fs /dev/mapper/Vg01-Home
resize2fs /dev/mapper/Vg01-Data