ZFS error “Failed to load ZFS module stack”

Na een update van een Ubuntu machine liepen wij tegen het probleem aan dat de ZFS module niet meer ingeladen werd, waardoor het mount commando niet werkte voor een aantal partities. Tijdens de update was de ZFS module dubbel geïnstalleerd, namelijk voor de huidige kernel versie en de nieuwe kernel versie. Door onderstaande stappen te volgen was het weer mogelijk om de ZFS partities te benaderen.

Via het commando zpool status konden we zien dat er de ZFS module niet ingeladen was.

$ sudo zpool status
Failed to load ZFS module stack.

In de log bestanden werd echter niet duidelijk waarom de module niet was ingeladen. Pas toen we het commando dkms status uitvoerde werd duidelijk wat het probleem was… de ZFS en SPL module waren 2x geïnstalleerd. Eén keer voor de huidige kernel versie en de andere voor de nieuwe kernel die ook was geïnstalleerd tijdens de update. Om dit probleem op te lossen hebben we de ZFS en SPL module volledig verwijderd en weer toegevoegd.

$ sudo dkms remove -m zfs -v 0.6.5.8 --all
$ sudo dkms remove -m spl -v 0.6.5.8 --all
$ sudo dkms add -m spl -v 0.6.5.8
$ sudo dkms add -m zfs -v 0.6.5.8

Daarna probeerde we een dkms install uit te voeren, alleen lukte dit niet omdat de Linux headers ontbraken. Door deze opnieuw te installeren werd de ZFS en SPL module ook meteen mee geïnstalleerd. Wel waren ze nu maar 1x geïnstalleerd, zoals het hoort.

$ sudo apt-get install `uname -r`

Helaas was het probleem nog niet opgelost, een zpool status gaf namelijk de melding dat er geen pool beschikbaar was.

$ sudo zpool status
no pools available

$ sudo zfs list
no datasets available

Gelukkig wisten wij nog de pool naam, door een zpool import uit te voeren was de pool weer beschikbaar en zichtbaar via een zpool status. De partities waren weer meteen beschikbaar en alle data was gelukkig nog beschikbaar!

$ sudo zpool import -f data
$ sudo zpool status
 pool: data
 state: ONLINE
 scan: none requested
config:

    NAME    STATE   READ WRITE CKSUM
    data    ONLINE    0   0   0
     raidz1-0 ONLINE    0   0   0
      sda6  ONLINE    0   0   0
      sdb6  ONLINE    0   0   0
      sdc   ONLINE    0   0   0
      sdd   ONLINE    0   0   0

errors: No known data errors