[Fortigate] Recursive DNS

fortigate-dnsfix

Wanneer een netwerk wordt geconfigureerd op de Fortigate en het DNS IP adres is gelijk aan het Gateway IP adres (beide tevens het IP adres van de Fortigate) dan moet de functie rDNS worden aangezet. Wanneer deze functie niet wordt aangezet, zal het niet mogelijk zijn om vanuit een LAN netwerk een DNS aanvraag te doen aan een externe interface.

Om recursive DNS aan te zetten op de Fortigate moet er worden ingelogd op de CLI. Met de onderstaande commando’s zal de functie worden aangezet, in het voorbeeld zal recursive dns worden aangezet voor het netwerk geconfigureerd op poort port3.

[shell]config system dns-server
edit port3
set mode recursive
end[/shell]