[Gluster] Expanding Volumes

glusterfs

Om meer schijfruimte te krijgen in je huidige Gluster pool, moet je nieuwe bricks gaan toevoegen. In deze handleiding zal worden uitgelegd hoe je dit kan doen bij een Gluster configuratie met 2 nodes waarvan de data wordt gerepliceerd.

We beginnen met het maken van een nieuwe XFS partitie op onze nieuwe schijf wat later onze nieuwe brick zal worden. Uiteraard kan het zijn dat /dev/sdc niet bestaat in jouw setup, zorg er dus voor dat je de juiste schijf kiest. Dit kan je vinden door het commando fdisk -l uit te voeren.

fdisk /dev/sdc
mkfs.xfs -i size=512 /dev/sdc1

fdisk

Nu we een nieuwe XFS partitie hebben aangemaakt, kunnen we de benodigde mappen aanmaken op de nieuwe partitie zodat hij daar aan gekoppeld kan worden. En tevens zorgen we ervoor dat de nieuwe partitie automatisch bij het opstarten van de server zal worden gekoppeld aan /export/sdc1.

mkdir -p /export/sdc1 && mount /dev/sdc1 /export/sdc1 && mkdir -p /export/sdc1/brick
echo “/dev/sdc1 /export/sdc1 xfs defaults 0 0”  >> /etc/fstab

Zorg dat bovenstaande stappen op beide servers zijn uitgevoerd, indien dit niet is gebeurd zal het volgende commando niet werken. Nu we op beide servers de nieuwe brick hebben klaar staan, kunnen we de nieuwe bricks gaan toekennen aan de huidige Gluster pool met in dit geval als naamgeving testvol.

gluster volume add-brick testvol node01:/export/sdc1/brick node02:/export/sdc1/brick

Binnen enkele minuten zal je op de client zien dat de Gluster mount gaat groeien in beschikbare ruimte. Echter bij het plaatsen van nieuwe data zal er nog niets worden geplaatst op de nieuwe brick. Doormiddel van rebalance commando gaan we aangeven dat nieuwe data voortaan geplaatst moet worden op de nieuwe bricks en niet meer op de oude bricks. Tevens zal hiermee de mappen structuur gelijk worden getrokken op de nieuwe bricks, de data zelf zal echter niet worden gekopieerd naar de nieuwe bricks.

gluster volume rebalance testvol start
gluster volume rebalance testvol status
gluster volume rebalance testvol fix-layout start
gluster volume rebalance testvol status

Door het status commando te draaien wat hier boven staat, kan je zien hoever de rebalance is. Als de rebalance is voltooid zal nieuwe data automatisch worden geplaatst op de nieuwe brick.

dfh-gluster